”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

onsdag 30 november 2011

EXPERTPANELEN

Pensionsåldersutredningens uppdrag spänner över vittomfattande och komplexa områden, från pensionsregler, långsiktiga prognoser till arbetsmiljö och de äldres hälsa. Utredningen behöver därför konsultera experter med olika inriktning och kompetens. En bred panel av experter har accepterat att biträda utredningens arbete med rådgivning, granskning av material och i vissa fall med underlag i särskilda frågor. Experterna ska inte ta ansvar för utredningens analyser och slutsatser. Följande personer ingår f.n. i panelen, fler kommer att tillfrågas efterhand.

Daniel Hallberg, chef för effektivitetsgranskning och utvärdering, Inspektionen för socialförsäkringen
Anna Hedborg, f.d. generaldirektör och statsråd (dessutom rådgivare till utredningen och sammankallande i referensgruppen)
Lena Lundkvist, demograf, SCB
Hans Olsson, ekonom, Pensionsmyndigheten
Ingemar Svensson, fil.lic. analytiker, Pensionsmyndigheten

Åtskilliga andra experter, analytiker och forskare medverkar med underlag och rådgivning, bl.a. från Pensionsmyndigheten, Inspektionen för socialförsäkringen, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Regeringskansliet.