”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

fredag 18 november 2011

LÄCKOR AVSLÖJAR EU-UTKAST OM PENSIONSÅLDRAR

Kommissionen förbereder ett förslag att medlemsstaterna ska avskaffa obligatoriska pensionsåldrar. Det hävdar det engelska pensionsföretaget Investment & Pensions Europe IPE i sitt nyhetsbrev. Målet ska vara att slopade pensionsåldrar ska bidra till att förlänga arbetslivet. IPE har kommit över ett utkast till ett s.k. White Paper som kommissionen hoppas kunna lägga fram 2013.

Även om medlemsstaterna har fortsatt eget ansvar för pensionssystemen tänker sig EU-kommissionen enligt IPE att påverka utvecklingen genom ekonomiska stimulanser, lagstiftning, politisk koordinering inkl. uppföljning m.m. Slopade pensionsåldrar måste kompletteras bl.a. med utbyggda åtgärder i arbetslivet för att anpassa jobben till äldre, värna hälsan i arbetet, satsa på livslångt lärande. Kommissionen överväger också enligt utkastet att utveckla en ”kod för god praktik” för tjänstepensioner om utbetalningsmodeller, riskomfördelning, säkerhet vid ekonomiska chocker m.m.

Utkast visar sig dock normalt bli betydligt avslipade innan de skickas ut till medlemsländerna och publiceras. Pensionsåldrar är i fokus både i diskussionen hur skuldkrisen kan mildras i många länder, men också vilka strategier som behövs för att förlänga arbetslivet för att säkra rimliga men finansiellt hållbara pensioner i framtiden.

(Hat Tip: Pensionsnyheterna)

IPE: Leaked White Paper reveals European Commission's plans for pensions