”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

tisdag 29 november 2011

SEMINARIUM OM PENSIONÄRERS LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

Socialdepartementet presenterar den 13 december rapporten "Pensionärernas levnadsförhållanden". Den belyser den ekonomiska situationen för de äldre i Sverige, och hur den har utvecklats under senare år. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson bjuder in till ett seminarium i serien "Svensk välfärdspolitik 100 år".