”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

onsdag 2 november 2011

DEN FJÄRDE PELAREN?

Man brukar tala om att pensionssystemen i många länder utvecklas till tre grundpelare: allmänna pensioner, tjänstepensioner och privat pensionssparande. Nu börjar tyska forskare ställa frågan om de har fått en fjärde pelare: fortsatta förvärvsinkomster.


Tyskland håller som många andra länder på med att successivt införa ett reformerat pensionssystem, från förmånsbestämda allmänna pensioner till ett system med dessa tre grundpelare. Ekonomer varnar nu för att tyska medborgare framöver kan vänta sig en pensionsklyfta när de allmänna pensionerna blir mindre generösa samtidigt som privata pensioner fortfarande är ganska små. Tyskland har fortfarande en allmän pensionsålder på 65 år men fem procent av alla män och två procent av kvinnorna fortsätter att arbeta efter 65. Mellan 1996 och 2008 har antalet som arbetar efter 65 år nära fördubblats.

Forskaren Martina Eschelbach använder ”German Socio-economic Panel” för åren 2002-2009 för att undersöka vilka äldre som fortsätter att arbeta efter 65. Hon undersöker framför allt hur låga pensionsinkomster, förmögenhetstillgångar m.m. påverkar benägenheten att arbeta längre. Panelen innehåller viktiga data om de äldre som används för att försöka isolera effekten av dessa inkomster. Man testar sedan olika modeller för arbetsutbudet och beslutet att välja delta på arbetsmarknaden.

Eschelbach finner en signifikant effekt av pensionsinkomsterna, övriga icke-arbetsinkomster och förmögenhet på benägenheten att fortsätta att arbete efter 65 år. Särskilt för män ökar sannolikheten att fortsätta att arbeta om pensionsinkomsterna är låga. Sambandet är ganska oberoende av vilka utbildningsgrupper och typer av anställningar man hörde till före pensioneringen.

OECD räknar med att den tyska reformen kommer att medföra 10 % lägre  pensioner. Det skulle medföra en ökning av arbetskraftsdeltagandet bland 65 år och äldre med minst 4 %, beräknar Eschelbach med utgångspunkt i resultaten.

Det kommer att blir mer nödvändigt men framför allt kanske naturligare att i framtiden komplettera pensionerna med arbetsinkomster: den fjärde grundpelaren är redan här, skriver Eschelbach.