”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

onsdag 7 mars 2012

DE FÖRSTA UNDERLAGSRAPPORTERNA KLARA

Vid dagens välbesökta seminarium presenterades tre underlagsrapporter som forskare och experter har utarbetat på utredningens uppdrag. Länkar till rapporterna finns till höger under rubriken UNDERLAG OCH RAPPORTER.
Mårten Lagergren, docent vid Äldrecentrum, konstaterade att de äldres hälsa har förbättrats påtagligt de senaste drygt 20 åren. Det verkar finnas hälsomässiga förutsättningar för ett längre arbetsliv. Men detta gäller bara generellt – för de enskilda personerna kan det se mycket olika ut. Lagergren framhöll avslutningsvis: Sextiofem års ålder är ingen skiljelinje som markerar gränsen mellan hälsa och ohälsa. Analyserna bygger på ett antal hälsoindikatorer i SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden, ULF.
Hans Olsson, ekonom på Pensionsmyndigheten, har i sin rapport gått igenom argumenten varför vi behöver arbeta längre. Olsson redovisade bl.a. nya beräkningar som mäter hur många ej sysselsatta resp. 65+ som framöver ska försörjas av de som är sysselsatta. Om sysselsättningsgraden framgent minskar i samma takt som de senaste 30 åren kommer 100 sysselsatta att behöva försörja 100 ej sysselsatta om ca 20 år. Det är svårt att föreställa sig hur ett sådant alternativ skulle kunna bli verklighet, sa Olsson.

Eva Vingård, professor i Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och Christer Hogstedt, professor emeritus, forskare vid Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet sammanfattar i sin rapport vad vi vet om arbete, hälsa och ålder. De framhöll i sin presentation att det finns skillnader mellan yngre och äldre arbetstagare, men fördelar och nackdelar är ganska jämt fördelade mellan de två grupperna. I vissa yrken kan skillnaderna ha betydelse, detta gäller främst arbeten med hög fysisk belastning. Individuella skillnader är emellertid generellt sett större än gruppskillnader. De avslutade med att betona att en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö under hela arbetslivet, som respekterar den äldre arbetskraften och tar tillvara dess kompetens, kan få fler att arbeta längre.
Nästa seminarium är den 15 mars 2012 och då kanske vi får veta om de s.k. äldre inte bara blir friskare utan också smartare.