”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

tisdag 30 augusti 2011

ÄLDRE ARBETAR LÄNGRE

De äldres ökade deltagande i arbetsmarknaden och högre sysselsättning de senaste 15 åren är intressant och i högsta grad relevant för en diskussion om behovet av eventuella åtgärder för att höja den faktiska pensionsåldern.

Den långvariga trenden mot ett minskat arbetsmarknadsdeltagande bland framför allt män 55-64 år bröts redan efter lågkonjunkturen i mitten av 1990-talet. Det relativa arbetskraftstalet, dvs. andelen av befolkningen i arbetskraften, har därefter ökat från ca 67 % år 1995 till nära 75 % år 2010. Sysselsättningsgraden har också stigit kraftigt från 62 % till 71 %.

Arbetskraftsdeltagande och sysselsättning faller kraftigt efter 65 år. Men även här har det skett en tydlig ökning av andelen sysselsatta i åldrarna 65-74 år, från ca 9 % år 1995 till 12 % år 2010. Mellan 2000 och 2010 ökade antalet sysselsatta från 76 000 till 109 000 trots ekonomiska kriser.

Anders Klevmarken (se länk i Läsvärt) har visat att det totala antalet arbetade timmar har ökat i gruppen 65-74 år men det genomsnittliga antalet arbetade timmar per vecka har minskat något. Klevmarken har också undersökt vilka som främst fortsätter att arbeta efter 65 år. Sannolikheten att fortsätta arbeta efter 65 är större för män än kvinnor, för högutbildade än för lågutbildade och för företagare än för anställda.

Arbetsmarknaden för befolkningen i åldern 55-74 år efter ålder och kön, år 1987-2009. 1000-tal
198719901995200020052010
55-64 år
Relativa arbetskraftstalet69,170,567,369,47374,6
Män7575,571,172,876,779,2
Kvinnor63,565,763,665,969,369,9
Sysselsättningsgrad67,769,561,965,169,870,6
Män73,474,564,667,872,674,3
Kvinnor62,264,759,462,566,966,9
65-74 år
Relativa arbetskraftstalet7,78,59,210,310,212,1
Män12,712,313,915,114,316,7
Kvinnor3,45,15,16,16,57,7
Sysselsättningsgrad7,78,49,110,210,111,9
Män12,712,213,914,914,216,5
Kvinnor3,45,15,16,16,47,4


Källor: Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15-74 år, AKU 2:a kvartalet 2010, SM AM 11 SM 1004 samt Grundtabeller AKU, 15-74 år, SCB