”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

fredag 26 augusti 2011

DEMOGRAFIN

SCB:s senaste befolkningsprognos har uppmärksammats bl.a. för prognosen att av de flickor som föds idag kommer hälften att överleva sin 90-årsdag och av pojkarna som föds kommer hälften att överleva sin 88-årsdag. Hälften !

Rapporten innehåller dock en hel del annat intressant:
  • År 2011 finns det nästan 1,8 miljoner som är över 65 år, nära var femte (19 %) av Sveriges befolkning. Den äldre delen av befolkningen har ökat både i antal och andel och så kommer det att förbli. År 2060 beräknas antalet över 65 år att vara 2,7 miljoner eller 25 procent av befolkningen. Om pensionsåldern ligger kvar på 65 år, så betyder det att var fjärde person skulle vara pensionstagare om drygt 50 år.
  • Idag finns det 497 000 som är äldre än 80 år i Sverige, om 20 år kommer de att vara nära 800 000 och i slutet av prognosperioden 2060 över 1 miljon. Det finns i dag 1 700 personer som är 100 år eller äldre, om 40 år prognostiseras det att vara över 6000.
  • Den återstående medellivslängden vid 65 års ålder var år 2010 för män ca 18 år och 21 för kvinnor. Det motsvarar en ökning med 2,2 respektive 1,3 år sedan pensionsreformen 1994. Den återstående medellivslängden vid 65 års ålder antas öka från 21,1 till 23,6 för kvinnor och från 18,2 till 21,8 för män mellan åren 2011 och 2060.
I rapporten Pensionsåldern (se länk till höger) konstateras att år 1913 var den förväntade återstående medellivslängden vid 67 års ålder 11–12 år, nu är den vid 65 års ålder nära 20 år. En person som 1913 var i 50-årsåldern kunde räkna med sju framtida pensionärsår, medan dagens 50-åring kan vänta sig nästan 18 år.

SCB:s tabell över "Återstående medellivslängd för åren 1751- 2010"