”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

fredag 12 augusti 2011

VÄLKOMNA

Nu provstartar vi utredningens blogg, bl.a. för att som direktivet säger "ha ett utåtriktat arbetssätt". Bloggen är ett komplement till utredningens officiella hemsida. På bloggen ska vi både löpande informera om vårt arbete och ge tips om rapporter, debatter och bloggar som belyser pensionsåldern och arbetsmarknaden för de äldre. Nu efter en skön sommar ska ett sekretariat samlas och arbetet fokusera på den analysrapport som enligt direktivet ska vara färdig i januari 2012. Den korta tiden tills dess innebär att delrapporten i huvudsak måste grundas på tillgängliga underlag. Utredningen kommer dock att med hjälp av bl.a. Pensionsmyndigheten genomföra olika beräkningar och analyser av pensionsnivåer och ekonomiska incitament.

Efter statsministerns tal i Almedalen i somras och Fredrik Reinfeldts, Jan Björklunds, Maud Olofssons och Göran Hägglunds artikel i DN är det alldeles tydligt att utredningens frågor hör till de viktigaste i dag. De skriver:

"Det handlar om vår demografi, att vi lever allt längre och de krav det ställer på Sverige. Redan 2021 beräknas vår folkmängd passera 10-miljonersgränsen. Det är framför allt de äldre som blir fler. Vi har framför oss ett Sverige där var femte svensk kommer att vara över 65 år. Det kommer att ställa oerhört stora krav på våra välfärdssystem och vårt samhälle, på hur vi ser på arbete i livets olika skeden och vad vi menar med åldrande. Hur möter vi denna utmaning?"