”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

fredag 19 augusti 2011

ÖSTERRIKES ERFARENHETER AV HÖJD PENSIONSÅLDER

En viktig fråga om man ska höja pensionsåldern är i vilket grad det leder till högre sysselsättningen resp. till ökad arbetslöshet. I Österrike höjdes bl.a. åldersgränsen för förtida uttag av pension mellan 2000 och 2006. Österrike har länge präglats av ett extremt lågt arbetskraftsdeltagande i åldergruppen 55-64 år. År 2009 var bara 42 procent i denna grupp sysselsatta eller arbetssökande jämfört med 57 procent för hela OECD. Den låga andelen anses främst bero på generösa pensionsregler. För att ändra detta genomförde den österrikiska regeringen en serie reformer 2000-2006, framför allt en stegvis höjning av gränsen för förtida uttag (efter att visst antal arbetade år) med 26 månader.

Nu har effekterna av reformerna utvärderats. I en ny rapport visar forskarna Stefan Staubli och Josef Zweimüller att pensioneringen minskade kraftigt, med 19 procentenheter för män och 25 procentenheter för kvinnor. Sysselsättningen ökade i stället markant, med 7 procentenheter för män och 10 procentenheter för kvinnor. Överströmningen till arbetslöshet ökade dock också betydligt, arbetslösheten ökade med ca 10-11 procentenheter. Däremot blev det inte någon påtaglig ökning av sjukpensionerna. Enligt forskarna visar undersökningen att höjd pensionsålder är en effektiv väg att höja sysselsättningen trots överströmningen till arbetslöshet, som bl.a. beror på att arbetsmarknaden för äldre är besvärlig i Österrike.

Stefan Staubli, Josef Zweimüller, IZA: Does Raising the Retirement Age Increase Employment of Older Workers?