”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

tisdag 16 augusti 2011

INFORMATION KAN PÅVERKA

Kan man med ganska enkel information påverka äldre att fortsätta att arbete. Det har två amerikanska forskare undersökt med ett experiment. Resultaten är uppmuntrande visar en ny rapport. Bara genom att informera om pensionen och vad ett fortsatt arbete kan betyda ökar andelen som arbetar.

Forskarna Jeffrey Liebman och Erzo Luttmer vid Harvard delade in 2 483 förvärvsarbetande personer i två grupper, de flesta i åldern 60-65 år.  Den ena gruppen fick extra information om pensionssystemet i USA och kontrollgruppen fick ingen. Informationen gavs både i en broschyr och genom en web-handledning. Den fokuserade tre frågor, information om den ökade livslängden och vad det betyder för pensionerna, förhållandet mellan pensionsålder och levnadsstandard och hur avräkningsreglerna fungerar. Web-handledningen var skräddarsydd till varje persons förhållanden baserad på bl.a. pensionsdata.

Efter drygt ett år följde forskarna upp effekterna genom en intervju. Arbetskraftsdeltagandet ökade redan efter denna måttliga informationsinsats. Arbetskraftsdeltagandet ökade i undersökningsgruppen med 4,4 %, mest för kvinnor med 7,2 %. Förklaringen förefaller vara att informationen förbättrade kunskaperna om fördelarna med att arbeta längre.

Jeffrey B. Liebman, Erzo F.P. Luttmer, NBER Would People Behave Differently If They Better Understood Social Security? Evidence From a Field Experiment.