”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

onsdag 5 september 2012

TILLÄGGSDIREKTIV

Vid regeringssammanträdet den 30 augusti 2012 beslutades om tilläggsdirektiv till Pensionsåldersutredningen. Uppdraget utvidgas nu till att även utreda och ta fram förslag för hur bestämmelsen i inkomstskattelagen om lägsta åldersgräns för utbetalning av ålderspension från en pensionsförsäkring bör vara utformad för att bidra till ett längre arbetsliv. Hela tilläggsdirektivet finns att läsa på länk nedan.

http://www.regeringen.se/sb/d/15771/a/198001