”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

onsdag 29 augusti 2012

BESTÄLL UNDERLAGSRAPPORTER

De nio underlagsrapporter som Pensionsåldersutredningen hittills publicerat finns tillgängliga för beställning och som pdf-filer (klicka på länkar till höger). Beställ tryckta exemplar genom att skicka ett mejl till Viktoria Bergström, adress finns under fliken Kansli ovan .

Rapporterna

Hans Olsson, Högre pensionsålder – motiv för och emot
Mårten Lagergren, Finns det hälsomässiga förutsättningar för ett längre arbetsliv - en analys av hälsoutvecklingen i den övre medelåldern
Eva Vingård & Christer Hogstedt, Vad vet vi om arbete, hälsa och ålder – en kunskapsöversikt
Boo Johansson, Kognitiv hälsa och funktion under åldrandet
Jonas Malmberg, Anställningsskyddet och pensionsåldern
Ole Settergren, Pensioner i andra länder – några erfarenheter
Anna Hessel, Daniel Hallberg & Marcela Cohen Birman, Tjänstepensioner och utträde från arbetslivet
Kristoffer Lundberg, Tomas Pettersson, Olle Sundberg Pensionärernas ekonomiska situation
Gabriella Sjögren Lindquist, Sjukersättning och yrke