”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

onsdag 1 februari 2012

SEMINARIUM: BORTOM 65. STRATEGIER FÖR FÖRNYADE LIVSCHANSER PÅ ARBETSMARKNADEN

Seminariet anordnas av regeringens Framtidskommission, vars övergripande uppdrag är att "identifiera de viktiga samhällsutmaningar Sverige står inför på längre sikt". Ett av de områden som Framtidskommissionen ska fokusera särskilt på är den demografiska utvecklingen. Syftet med seminariet är dels att bidra med kunskaper och perspektiv till Framtidskommissionen, dels att bidra till debatten om vilka utmaningar som den demografiska utvecklingen för med sig.
Datum: 7 februari
Tid: 08.00-09.30
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm
Se Inbjudan och program "Framtidsseminarium: Bortom 65"

Ingemar Erikssons anförande finns under fliken Presentationer ovan.