”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

onsdag 22 februari 2012

SEMINARIER OM PENSIONSÅLDRAR OCH LÄNGRE ARBETSLIV

Pensionsåldersutredningen bjuder in till tre seminarier i mars. Då presenteras ett antal underlagsrapporter som har författats av forskare och utredare verksamma inom flera olika områden och som spänner över olika ämnen och frågeställningar. De syftar till att hjälpa utredningen att belysa frågor om hinder och förutsättningar för ett längre arbetsliv och vad som händer om människors pensionsbeteenden inte ändras.
Välkomna/
Ingemar Eriksson, särskild utredare
Anna Hessel, sekreterare, Viktoria Bergström, sekreterare
_________________________________________________________________________
Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm
Anmälan till pensionsaldersseminarier@social.ministry.se
Ange vilket eller vilka seminarier som du vill delta i.
Deltagarantantalet är begränsat.
PROGRAM
Seminarium 1
Onsdag den 7 mars 2012 kl. 9-12: Kan och bör vi arbeta längre?
08.30             Kaffe
9.00-9.15       Välkomna. Anna Petterson Westerberg, statssekreterare i Socialdepartementet
9.15-10.00     Hälsomässiga förutsättningar för ett längre arbetsliv. Mårten Lagergren, docent, Äldrecentrum.
10.00-10.45   Behovet av att fler arbetar längre. Hans Olsson, ekonom, Pensionsmyndigheten.
10.45-11.00   Paus
11.00-11.45   Arbete, hälsa, ålder. Eva Vingård, professor, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet, Christer Hogstedt, professor emeritus.
Seminarium 2
 Torsdag den 15 mars 2012 kl. 9-12: Behovet av förändring
08.30             Kaffe
9.00-9.15       Välkomna. Anna Petterson Westerberg, statssekreterare i Socialdepartementet
9.15-10.00     Internationella erfarenheter. Ole Settergren, chef pensionsutvecklingsavdelningen, Pensionsmyndigheten.
10.00-10.45   Kognitiv hälsa och funktion under åldrandet. Boo Johansson, professor i psykologi, Göteborgs universitet.
10-45-11.00  Paus
11.00-11.45   Vilka gick i förtidspension och varför? Gabriella Sjögren Lindqvist, docent, stf. föreståndare, Institutet för social forskning.
Seminarium 3
Tisdag 20 mars 2012, kl. 9-12: Hinder för ett längre arbetsliv
08.30             Kaffe
9.00-9.15       Välkomna. Anna Petterson Westerberg, statssekreterare i Socialdepartementet
9.15-10.00     Påverkar tjänstepensionsavtalen äldres arbetsutbud? Anna Hessel, sekreterare, Pensionsåldersutredningen, Marcela Cohen Birman, utredare, Inspektionen för socialförsäkringen, Daniel Hallberg, chef för effektivitetsgranskning och utvärdering, Inspektionen för socialförsäkringen.
10.00-10.35   Anställningsskydd och pension. Jonas Malmberg, professor i civilrätt, särskilt arbetsrätt, Uppsala universitet.
10.35-10.45   Paus
11.00-11.30   Framtidens pensioner. Olle Sundberg, kansliråd, Finansdepartementet, Tomas Pettersson, departementssekreterare, Socialdepartementet, Kristoffer Lundberg, departementssekreterare, Socialdepartementet.
11.30-12.00   Arbetsmiljöns utveckling enligt olika indikatorer. Viktoria Bergström, sekreterare, Pensionsåldersutredningen