”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

torsdag 12 januari 2012

KOMMANDE SEMINARIER

I dag har regeringen beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen som innebär att analysbetänkandet skjuts upp till den 15 april 2012. Därmed får utredningen tid att bjuda in till seminarier för att presentera de underlagsrapporter som olika experter har tagit fram. På tre seminarier kommer experterna att redovisa sina analyser och svara på frågor.
De flesta underlagsrapporter har lämnats till utredningen och de granskas och kompletteras f.n. Det preliminära seminarieprogrammet styrs av när olika rapporter blir klara och ser ut så här:
7 mars kl. 9-12  Arbete, hälsa och ålder (lokal meddelas senare)
15 mars kl. 9-12 Behovet av förändring (lokal Aulan, Centralposthuset)
20 mars kl. 9-12 Hinder för ett längre arbetsliv (lokal Aulan, Centralposthuset)
Mer information kommer.