”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

tisdag 4 oktober 2011

PENSIONERING AV HD DOMARE OCH DÖDLIGHET

Den amerikanska forskningen ägnar ett betydande intresse åt frågan om pensioneringen är bra för hälsan eller inte. Resultaten är motstridiga, en del studier pekar på positiva effekter, andra på negativa. Det är dock svårt att undvika snedvridna resultat bl.a. som följd av s.k. endogenitet. Pensioneringen kan exempelvis vara ett val som beror på sviktande hälsa. Ett annat problem är att åtskilliga äldre i praktiken tvångspensioneras, dvs. de vill arbeta men erbjuds inte den möjligheten. Då handlar det egentligen om arbetslöshet, menar amerikanska forskare, som har en annan och mer negativ effekt på hälsan än frivillig pensionering.

Chicagoforskaren Ross Stolzenberg har i en ny studie försökt minska problemen genom att undersöka dödligheten bland domare i högsta domstolen i USA 1801-2006. Domarna är ganska unika genom att de har rätt att behålla sitt arbete så länge de vill och slipper de mer eller mindre frivilliga pensioneringar som drabbar vanliga anställda. Domare som går i pension får dessutom samma ersättning som vid arbete. De flesta domare fortsätter att arbeta långt efter den normala pensionsåldern, hälften dör i ämbetet. Andra studier visar att domarna envist fortsätter att arbeta trots kända sjukdomar och t.o.m. mentala problem. Pensionering förefaller oftare bero på politiska eller andra orsaker.

Resultaten med olika skattningsmetoder pekar på att medellivslängden förkortas flera år genom en frivillig pensionering. De nya forskningsrönen är givetvis svåra att generalisera till andra grupper. HD domare är högpresterande personer med stor makt och inflytande. Studien är dock principiellt intressant eftersom den försöker eliminera de negativa hälsoeffekterna av s.k. tvångspensionering.