”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

måndag 17 oktober 2011

REFERENSGRUPPEN

Pensionsåldersutredningens uppdrag är bl.a. att identifiera och analysera problem på dagens arbetsmarknad och kartlägga vilka hinder som finns för ett längre arbetsliv som leder till att människor lämnar arbetsmarknaden före 65 år och att en så stor andel inte kan eller vill arbeta efter 65 år. Uppdraget berör arbetsmiljöfrågor, arbetstidsfrågor och tjänstepensioner och har därmed en direkt koppling till arbetsmarknaden och dess organisationer. Enligt direktivet ska därför en särskild referensgrupp med företrädare för de organisationerna finnas för löpande dialog och samråd.

Referensgruppen har nu haft sitt första möte och diskuterat arbetets inriktning m.m. Följande personer deltar från huvudorganisationerna:

Matilda Nyström Arnek, förhandlare, Arbetsgivarverket
Robert Cloarec, senior adviser,  Arbetsgivarverket
Christina Järnstedt, ombudsman, arbetslivsenheten, LO
Renée Andersson, utredare, arbetslivsenheten, LO
Åsa Forsberg, pensions- och försäkringsfrågor, OFR
Hans Norin, pensions- och försäkringsfrågor, OFR
Gunilla Dahmm, ombudsman, PTK
Ann Lundberg Andersson, ombudsman, PTK
Ossian Wennström, ombudsman/utredare pensioner och försäkringar, SACO
Helena Larsson, jurist, SACO
Hans Gidhagen, förhandlare och ansvarig för ITP-avtalen, Svensk näringsliv
Lars Gellner, arbetsrättsexpert, Svensk näringsliv
Niclas Lindahl, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges kommuner och landsting
Pia Gellerstedt, handläggare, avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges kommuner och landsting
Åsa Forssell, utredare, välfärdspolitik, TCO
Jana Fromm, utredare, arbetsmiljö, TCO


Anna Hedborg, tidigare statsråd och generaldirektör, är rådgivare till utredningen och sammankallande i referensgruppen.