”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

söndag 17 februari 2013

SEMINARIEDAG OM PENSIONSÅLDER OCH LÄNGRE ARBETSLIV


Pensionsåldersutredningen bjuder in till en seminariedag den 6 mars 2013. Då presenteras ett antal essäer och kompletterande underlagsrapporter inför utredningens förslagsbetänkande. Essäerna inriktas på idéutveckling och ska problematisera och resonera kring frågorna vilka är de viktigaste hindren för ett längre arbetsliv och hur våra regler och institutioner kan förändras för att bättre kunna anpassas till de äldres växande möjligheter att vara aktiva. Syftet är att genom idéutveckling stimulera och bredda den allmänna debatten om längre arbetsliv. 

Välkomna

Ingemar Eriksson, särskild utredare

Viktoria Bergström, Eeva Seppälä, Maria Norberg, utredningssekreterare


Plats: Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm


Preliminärt program

0830-0900         Registrering och kaffe

0900-0915         Inledning
0915-1000         Oskar Nordström Skans, docent & Anders Forslund, professor, IFAU, Uppsala           universitet
    Stoppar proppen Orvar ungas chanser och utvecklingen
1000-1045         Gunnar Wetterberg , samhällspolitisk chef, Saco
    Åldern sitter i huvudet
1045-1100         Kaffe
1100-1145         Gabriella Sjögren Lindquist, docent, SOFI, Stockholms universitet
                             Om effekter på arbetsutbud och pensionering av förändringar av pensionsåldern
1145-1245         Lunch, inkl. lunchsmörgås
1245-1330         Ola Pettersson, chefekonom, LO
                             Arbetslinjen efter 65, finns den?
1330-1415         Michael Tåhlin, professor, SOFI, Stockholms universitet
                             Arbetskarriärer och utträde från arbetsmarknaden
1415-1430         Kaffe
1430-1515         Juhani Ilmarinen, professor emeritus, Arbetshälsoinstitutet
                             Essay on longer working life

1515-1530         Avslutning