”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

torsdag 8 september 2011

NYA SEKRETERARE TILL UTREDNINGEN

Det är nu klart med två sekreterare i utredningen, Anna Hessel och Viktoria Bergström.


Anna Hessel
 
Anna Hessel kommer närmast från ekonomiska avdelning på Finansdepartementet där hon bl.a. arbetat med analyser av socialförsäkringar och pensioner. Tidigare har Anna arbetat på Försäkringskassans huvudkontor som projektledare för pensionssystemets årsredovisning samt med granskning av Offentliga finanser på Riksrevisionen. Anna har fil. magisterexamen i nationalekonom. I utredningen ska hon främst hålla ihop analysarbete och ansvara för det kommande delbetänkandet.


Viktoria Bergström


Viktoria Bergström kommer från Svenska Kommunalarbetareförbundet där hon arbetat sedan 2006 som utredare med inriktning på socialförsäkringar och välfärdspolitik. Viktoria är fil lic i ekonomisk historia. I utredningen ska Viktoria framför allt arbeta med frågan vilka åtgärder som kan behövas inom arbetsmiljö och andra områden för att förbättra förutsättningarna för äldre att arbeta längre.