”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

fredag 16 september 2011

MENTAL PENSIONERING ?

Två amerikanska ekonomer, Susann Rohwedder och Robert J. Willis vid forskningsinstitutet RAND, kallar sin nya uppsats “Mental Retirement”. Den har väckt betydande intresse hos både media och andra forskare. Data från USA, Storbritannien och 11 andra europeiska länder tyder på att ju tidigare människor går i pension, desto fortare försämras deras minnesförmåga.

Studien baseras på den stora löpande panelundersökningen av äldre i USA Health and Retirement Study, som har fått efterföljare i många andra länder. I studien ingår ett enkelt minnestest som mäter hur många av 10 ord som man kan komma ihåg direkt och efter 10 minuter. Om man kommer ihåg alla ger det 20 poäng. Tester av detta slag visar att minnet försämras med åldern och det har ett tydligt samband med den allmänna kognitiva förmågan.

Amerikanerna klarade testet bäst med i genomsnitt 11 poäng, följt av danskar och engelsmän med siffror strax över 10. I Italien var medelpoängen omkring 7, i Frankrike 8 och i Spanien bara något över 6.

Forskarna upptäckte att poängen samvarierade tydligt med den genomsnittliga pensionsåldern i länderna. I USA arbetar 65-70 % i 60-årsåldern mot 10-20 % i Frankrike och Italien. I dessa länder är de ekonomiska incitamenten starka att pensionera sig tidigt. I studien visar man ett tydligt samband mellan pensionsålder och minneförmåga.


Många har berömt studien medan andra påminner om att statistisk samvariation inte visar något om orsakssamband. Det förefaller vara svårt att finna studier som på individnivå jämför den kognitiva utvecklingen för personer som pensioneras med andra som arbetar vidare. Hjärnforskarna verkar dock ganska överens om att den som fortsätter i ett arbete med intellektuella krav bättre kan bevara sin kogntiva förmåga. Även seriösa forskare jämför ibland hjärnan med muskler: "Use it or loose it".


Susann Rohwedder, Robert Willis, RAND: Mental retirement.