”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

onsdag 13 mars 2013

ÅLDRANDE OCH PRODUKTIVITET

Modern forskning tyder på att den gamla tumregeln att den genomsnittliga arbetsproduktiviteten avtar någonstans mellan 40 och 50 år är just, gammal. Senare års forskning och erfarenheter från företag som använder äldre arbetskraft pekar på att äldre ofta bevarar sin produktivitet långt upp i åldern.

Nu kommer nya bevis från oväntat håll. Det har länge varit en tumregel att de flesta artiklar i ekonomi som publiceras i de främsta tidskrifterna kommer från yngre forskare. Harvey Lehman skrev en banbrytande bok 1953 som visade att viktiga vetenskapliga bidrag i matematik och i matematiktäta ämnen når sin peak tidigt i karriären.
Nu har ekonomen Daniel S. Hamermesh undersökt hur åldersfördelningen i publicerade toppartiklar i ekonomi har utvecklats sedan 1960-talet. Han visar att en stor förändring har inträffat sedan 1990-talet. År 1993 var hälften av alla artiklar skrivna av personer under 35 och 90 % var under 50 år. I dag är det bara en tredjedel som skrivits av forskare under 35 år.
Hamermesh misstänker att orsaken är en teknologisk inbromsning inträffat i utvecklingen av ekonomiämnet. Utbildningen av ledande forskare i dag skiljer sig inte så mycket från den utbildning man fick på 60-talet. Men tidigare generationer fick en helt annorlunda utbildning som väsentligen saknade dagens inslag av matematik. Unga har inte längre samma fördel av att äga överlägsna kunskaper.


(Hat tip: Thomas Eisensee)