”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

tisdag 23 april 2013

ARBETSLINJEN EFTER 65


Nu finns en ny essä publicerad. Anna Hedborgs och Ola Petterssons essä Arbetslinjen efter 65 finns att ladda ner på länk till höger och att beställa genom sekretariatet. I essän diskuteras frågor om hur parterna på arbetsmarknaden kan medverka till ett längre arbetsliv och vilka krav som bör ställas på politiken. Parterna behöver bl.a. anpassa omställnings-och tjänstepensionsavtal till ett längre arbetsliv och ompröva sin inställning till den äldre arbetskraften. Politiken behöver anpassa sjukersättning, sjukförsäkring m.fl. system till en höjd pensionsålder och utforma en arbetsmarknads- och utbildningspolitik som uppmuntrar till omställning.

Anna Hedborg är bl.a. tidigare statsråd och generaldirektör, även rådgivare till utredningen, och Ola Pettersson är chefsekonom på LO.


Under den närmsta tiden kommer fler essäer och rapporter att publiceras på denna blogg och finnas att beställa genom sekretariatet.

Anders Forslund coh Oskar Nordström Skans essä Kan man pensionera bort arbetslösheten?

Michael Tåhlins rapport Arbetskarriärer och utträde från arbetsmarknaden.

Gabriella Sjögren Lindquists rapport Deltid och längre arbetsliv.

Gabriella Sjögren Lindquists och Eskil Wadensjös rapport  Om åldersgränser I till pensionssystemet angränsande system.

Dessutom kommer Social- och Finansdepartementets analyser av hur sociala skillnader I dödlighet kan påverka pensionssystemets egenskaper att publiceras I rapportform, liksom PM med beräkningar gjorda av SCB och Pensionsmyndigheten.